No comments yet

Cap on va el moviment de cooperatives de consum?

Guillem Tendero

L’autor ens exposa de prop quina és la realitat dels grups de consum a Catalunya i quines són les seves mancances internes i externes. La proliferació d’aquest tipus d’organitzacions a la darrera dècada ha representat una bona alternativa al sistema agroalimentari imperant, però hi ha reptes importants a encarar per millorar la seva gestió i participació interna.

Cap on va el moviment de cooperatives de consum?