Breus notes sobre fauna auxiliar a la vinya

La Fundació Global Nature i La Unió han publicat en format digital una petita guia per conèixer com podem afavorir la biodiversitat de macroorganismes a la vinya i com repercutiran les accions en la salut del sistema. En aquest article escollim alguna de la fauna que podem fomentar i us n’expliquem característiques bàsiques.


Per Redacció. Imatge de Cristina Carlos /AVDID. Projecte Partnership for Biodiversity.

Aconseguir un entorn equilibrat i divers és bàsic perquè els cultius produeixin
sense patir els efectes de plagues i malalties. Es tracta de fer el sistema més complex, d’entendre que l’entorn agrícola no està constituït solament del cultiu i del sòl, sinó que es tracta d’un ecosistema on intervenen multitud de micro i macroorganismes que li donen vida de manera equilibrada.
Fomentar aquests organismes és una de les missions que hem posar-nos com a prioritària si volem mantenir la finca saludable. Es tracta de crear infraestructures ecològiques, és a dir espais atractius per les espècies que ens poden ser útils.

Les infraestructures interessants a la vinya

Els closos són típicament línies d’arbres o matolls, però també herbàcies, que creixen naturalment o es planten en zones no cultivades. Ofereixen ombra i espais de nidificació d’aus i plantes atractives per a insectes i altra fauna auxiliar.
Entenem per coberta vegetal aquella vegetació que creix de forma espontània
o bé que ha estat sembrada entre fileres de ceps. A més d’ajudar a evitar la degradació del sòl, atrau també la fauna auxiliar. En algunes zones no es pot mantenir tot l’any per la possible competència hídrica amb el ceps.

Les illes de vegetació connecten els principals hàbitats entre ells: els boscos i les zones arbustives potencien la presència d’alguns organismes beneficiosos per a la vinya com poden ser les marietes, el aràcnids, els rèptilsi algunes aus i aquestes illes n’afavoreixen la difusió per la vinya.

Les parets de pedra seca, tan comunes als nostres camps, també són un infraestructura ecològica,
ja que donen refugi a rèptils, aus i insectes. Les cases o els coberts abandonats són igualment
un atractiu per a ratpenats i algunes aus. Els boscos i les àrees arbustives potencien la presència d’alguns organismes beneficiosos per a la vinya com poden ser les marietes, els aràcnids, els rèptils i algunes aus.

Els artròpods: insectes, aranyes i àcars

Molts insectes poden limitar l’expansió de les plagues ens els conreus. Poden actuar com a depredadors
o com a parasitoids. Els depredadors cacen les seves preses per menjar-se-les, com les marietes o les crisopes, i els parasitoids viuen dins o fora de la presa i se’n van alimentant fins que l’acaben matant inexorablement, com les larves de determinats himenòpters els ous des quals són dipositats dins o al costat d’una larva d’una altra espècie perquè se n’alimenti. A més d’aquestes funcions, hi ha insectes que estimulen i acceleren la descomposició de la matèria orgànica separant o fent bocins excrements, plantes i animals morts (…)

Pots llegir tot l’article biodiversitat_76   

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital