No comments yet

Aigua si plou. Disseny en línia clau (I)

Teresa Soler

En l’article sobre gestió holística que vam publicar a l’Agrocultura núm. 46 ens acabàvem preguntant com es podia fer per aconseguir aigua en els nostres secans més extrems. Apuntàvem com a solució la utilització de les tècniques de disseny en línia clau (dins el que s’anomena agricultura regenerativa). Aquest article és el primer d’una sèrie que explicarà en què es basen i com aplicar-les.

Aigua si plou. Disseny en línia clau (I)