No comments yet

Agrocombustibles: opció de futur?

Yolanda Fajardo

L’escalfament global esta fent que ciutadans, empreses i governs comencin a prendre mesures per frenar-lo. Uns, els ciutadans, ho fem canviant els nostres costums de consum i els nostres hàbits quotidians, els altres, empreses i governs, pensant maneres d’estar a l’alçada de la responsabilitat que els correspon ja que van ser ells, per raons més que conegudes, el agents principals de l’actual situació. En aquest mar de fons on està en joc el futur del planeta, l’ús dels agrocombustibles, o mal anomenats biocombustibles (ho comentarem més endavant), està acaparant tot el protagonisme, ja que es presenten com la millor alternativa al petroli; de fet, les gasolines porten, des de ja fa uns anys, un tant per cent d’aquests combustibles barrejats per aconseguir rebaixar les emissions de CO2 a l’atmosfera. Però, són realment l’opció més adequada? Quins són els avantatges de la seva aplicació? És veritat que són tant absolutament respectuosos amb el medi ambient com diuen el seus promotors? I com ens afecten directament? El debat és obert.