Adaptem la jardineria a les noves condicions climàtiques

L’Institut Les Garberes, a Castellar del Vallès, està plenament compromès en una formació conscient de la necessitat d’adaptació que requereix el canvi climàtic. En aquesta línia, i en el vessant dels cicles formatius que abasten els temes de jardineria i gestió d’espais verds, han creat una sèrie d’enjardinaments de demostració i experimentació realitzats exclusivament amb plantes amb requeriments hídrics i de conservació molt baixos.

Text i imatges: Sergi Massanés, Berta Tasias, professors de l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Al nostre territori, i fins i tot a Europa, els exemples d’enjardinaments amb plantes amb molt poca necessitat d’aigua i pocs requeriments de conservació són molt escassos, tot i la situació d’emergència climàtica en què ens trobem i l’accelerada variació de les condicions climàtiques del nostre entorn immediat.

És per això que a l’Institut Les Garberes de Castellar del Vallès, on s’imparteix formació relacionada amb jardineria, considerem fonamental disposar en el nostre centre d’espais enjardinats amb aquesta tècnica i filosofia. Aquests enjardinaments tenen una funció ornamental, educativa, de foment de la biodiversitat, demostrativa i d’experimentació.

Concretament, estem fent implantacions de plantes vivaces, arbustives, només aportant un reg d’implantació –en el moment que es planten– amb la idea d’anar identificant i seleccionant espècies que resisteixin, a la zona del Vallès, només amb l’aigua de pluja.

La idea és generar un catàleg de plantes que es desenvolupin amb el mínims requeriments d’aigua de reg –només pluviometria– i de conservació a la zona de Castellar del Vallès i que sigui extrapolable a altres zones amb condicions edafoclimàtiques similars. Aquestes són, a grans trets, un sòl argilocalcari molt compactat i uns períodes de sequera superiors als quatre mesos.

Les plantes adaptades a ambients àrids acostumen a tenir mecanismes per sobreviure a llargs períodes de sequera, per exemple fulles esclerofil·les, és a dir, reduïdes i endurides amb estomes al revers per evitar l’exposició al sòl; fulles piloses per evitar l’evaporació d’aigua (espècies del gènere Cistus, Phlomis,…), colors de fullatge clars per reflectir la llum (com Santolina sp. o Senecio vira vira), doble sistema radicular (un superficial i un altre més profund), etc.

Aprendre i recollir dades

Els coneixements obtinguts d’aquesta experiència volen ser una font de dades de referència per al sector, de cara a la realització i manteniment d’enjardinaments amb baixos requeriments hídrics i de conservació.

El curs 20-21 vam executar l’enjardinament d’una superfície de 60 metres quadrats amb aquestes premisses. L’objectiu és obtenir un espai harmònic en què es vagin succeint floracions al màxim de temps possible. Tot i que durant l’any hi ha plantes amb flor, el període de màxima esplendor d’aquest jardí és entre els mesos de març i juny.

La selecció d’espècies la vam fer tenint en compte l’origen biogeogràfic de les plantes i que, pels hàbitats on es desenvolupen, estiguin adaptades a climes amb períodes de dèficit hídric superiors a quatre mesos. Altres criteris de selecció que vam tenir en compte van ser el valor ornamental i la singularitat i interès tant des del punt de vista estètic com d’afavoriment de la biodiversitat. Per aquest motiu podem trobar espècies de diversos orígens, des del (…)

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/