No comments yet

A pagès, aprofitem el vent

Josep Mateos Fernández

Si vivim a pagès o en un habitatge aïllat, ens pot ser relativament senzill aprofitar el vent per bombar aigua per a reg o bé per generar electricitat. Depenent de la nostra àrea i del profit que en vulguem treure podrem escollir el molí adient. Fins i tot ens el podem construir nosaltres mateixos.

A pagès aprofitem el vent!