Varietats locals d’enciam, a examen

Al banc de llavors Esporus, fem assajos de manera continuada per conèixer les varietats que mantenim des de totes les vessants: agronòmica, productiva, econòmica i d’ús. El darrer estiu vam voler fer una comparativa entre diferents enciams de cicle de primavera i estiu: el meravella, el carxofet, el tres ulls i l’orella de ruc. A la comparativa també vam incloure una varietat comercial que no tenim al nostre banc de llavors: l’enciam ‘rubia larga’ de llavors Batlle.

Text i Imatges: Xènia Torras, banc de llavors Esporus, de l’associació L’Era


L’assaig es va fer en dos emplaçaments diferents: la finca can Poc Oli, a l’Escola Agrària de Manresa; i la finca col·laboradora Vallterçana, a Sant Llorenç Savall. El període va ser entre el març i el setembre del 2023 i es van avaluar dues sembrades separades per un període de sis setmanes. Menys la varietat ‘rubia larga’, totes les altres es van sembrar amb llavor del nostre banc Esporus.

L’estiu del 2023 vam patir canícules curtes, però amb temperatures rècord, cosa que va frenar el desenvolupament dels cultius. En concret, una tercera sembra de planter no es va poder tirar endavant a causa de la nul·la germinació d’algunes varietats i l’assaig es va haver de limitar a dues sembrades.
A can Poc Oli, el cultiu va rebre diferents tractaments reforçants, que es poden consultar a la taula 1.

La resistència a l’espigat i la finestra de comercialització

Una de les tasques a què es dedica més temps en cultius de cicle curt és a preparar el sòl i el reg i a fer la sembrada/trasplantament. Així que en cultius com els enciams, si en volem tenir oferta el màxim de temps possible, ens interessa tenir varietats que aguantin a camp el màxim de temps, per a fer el mínim de sembrades amb quantitats més grans i així optimitzar les tasques de maneig.

Per això hem volgut mirar quines de les nostres varietats d’estiu resisteixen més l’espigat i tenen la finestra de comercialització més amplia. És a dir, el número de dies des que comencem a collir (quan un 25 per cent del enciams estan en mida comercialitzable) fins que un 75 per cent estan espigats (i per tant l’altre 25 per cent encara son comercialitzables).

Ho hem mesurat per a les dues sembrades, i així també podem determinar (juntament amb l’envergadura dels enciams collits) quan és la seva millor època de sembra, i tot comparat amb una varietat comercial que es ven al mercat (la rubia larga de Batlle) per a tenir una referència.

I hem arribat a aquestes conclusions

Les quatre varietats estudiades són bones varietats per al cultiu. Realment algunes tenen millor comportament que altres en funció de l’època i cal sembrar-les en el seu millor moment, però usant la varietat comercial ‘rubia larga’ com a punt de referència, són varietats que poden estar als horts comercials sense problemes.

L’enciam meravella és un bon enciam, de fulla cruixent, bona conservació post collita i un calibre mitjà, tot i que suficient. Té una bona resistència a l’espigat, la quan cosa el fa un bon enciam per a cultivar tant en cicle de primavera com en cicle d’estiu, tot i que en primavera és quan presenta una millor finestra de comercialització.

La varietat del carxofet és una varietat de fulla més tendra, port més petit (el més petit de tots) i una conservació post collita pitjor, degut principalment a les seves fulles mantegoses i no tan cruixents com a la resta d’enciams. En cicle de primavera és el que dona millors resultats quant a finestra de comercialització, que és de més d’un mes. Això és degut, en part, a que és de port petit i arriba al seu calibre òptim després de 21 dies del seu trasplantament (la meitat que alguns enciams de calibre gran). En canvi, en sembra d’estiu, la resistència a (…)