Ús del diòxid de clor en veterinària

El diòxid de clor s’està fent un lloc en la medicina més alternativa i casolana. Ja hi ha ramaders que se’l preparen i l’estan aplicant per al benestar dels seus animals. El seu baix cost econòmic, la facilitat per preparar-lo i l’autonomia que dóna al pagès el fan un remei molt interessant, malgrat que no està admès com a tractament en producció agrària ecològica. Des d’Agrocultura hem cregut oportú aclarir què és exactament i per a quines dolències es pot utilitzar.

En la majoria d’ocasions, les informacions que es donen sobre el diòxid de clor fan referència a la resolució de malalties patides per humans, però també es fa servir per al tractament de bestiar en ramaderia i animals domèstics.
El diòxid de clor (ClO2) és un gas soluble que inhalat resulta perillós però, en canvi, sí que es pot ingerir dissolt en aigua. El descobridor del seu potencial terapèutic, Jim Humble, va anomenar MMS –“miracle mineral solution”– la
dissolució bevible, tot i que ara es prefereix que les sigles signifiquin “master mineral solution” (solució mineral mestra). S’obté barrejant clorit de sodi (NaClO2) i un àcid, com pot ser l’àcid clorhídric (HCl). Quan aquests dos components reaccionen es sintetitza diòxid de clor, que esdevé el principi actiu al qual s’atribueixen les propietats
curatives. Quanta més temperatura més ràpidament es sintetitza, però en realitat depèn també d’altres factors com la concentració de la dissolució o la llum que rep.
El clorit de sodi es pot trobar al mercat, a diferents dilucions, com a producte per potabilitzar l’aigua d’abeurar el ramat a un cost molt assequible, tot i que no està admès com a desinfectant per a l’aigua de beguda a Catalunya. L’àcid clorhídric és el component del salfumant, que es pot comprar també a diferents concentracions. Com que
les indústries farmacèutica i veterinària no poden patentar aquests ingredients, no tenen manera de
recuperar la inversió que suposaria investigar els efectes beneficiosos del diòxid de clor que associacions
i particulars difonen arreu del món. Andreas Kalcker a l’Estat espanyol i, a Catalunya, l’activista i pagès Josep Pàmies i la metgessa, política i monja Teresa Forcades en són acèrrims defensors. En l’àmbit europeu, l’Agència Europea del Medicament ha aprovat el diòxid de clor com a medicament orfe1 per pal·liar els símptomes de
l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Pots llegir tot l’article aquí: sanitat

Recorda que pots comprar tot el número 60 d’Agrocultura a la nostra botigueta.
O si ho prefereixes, pots comprar-lo en format digital a la plataforma iquiosc.cat per 1,99 euros. Una bona manera d’ajudar-nos a mantenir la publicació.