Recursos públics per a la biodiversitat agrícola

Fa alguns anys que la conservació de les varietats de plantes d’ús agrícola té un cert reconeixement. Dues dècades enrere, quan l’associació L’Era va impulsar el banc de llavors Esporus, la situació era molt més precària. Ara, arreu del territori català diferents associacions treballen en la mateixa línia i també el govern ha posat en marxa eines de protecció com el Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya i un banc de llavors públic.

Text i imatges: Redacció


La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/85
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/595-revista-agrocultura-num-85-tardor-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Els esforços per conservar i fer créixer la biodiversitat agrària han implicat sobretot, i de manera imprescindible, la pagesia, que ha anat traspassant de generació en generació aquell material vegetal que ha arribat fins avui dia.
L’erosió genètica que va implicar la transformació del sector primari a mitjans del segle passat, ha posat en relleu la riquesa i el valor de les varietats tradicionals, adaptades al territori en el sentit edafològic, climàtic i cultural.
Des de fa més d’una dècada, associacions nascudes a diferents comarques catalanes estan treballant per recuperar, conservar i difondre aquestes varietats locals. La feina de multiplicació implica a voluntariat i a pagesia sensible en aquesta qüestió. Des de fa alguns anys, també el govern de la Generalitat de Catalunya s’ha implicat en aquest afer i ha posat recursos a disposició de la ciutadania.

El banc de llavors públic

Un d’aquests recursos és el banc de llavors que la Generalitat manté a Lleida. Per en Vidal Guerrero, responsable del Banc, “és com una caixa de seguretat per a totes les entitats que treballen en la conservació de les varietats locals”.
S’hi conserven 400 mostres de 44 espècies diferents cedides per particulars o entitats. El 52% es mantenen congelades. En Vidal reconeix que hi deuen haver més de 100 mostres duplicades arribades de diferents fonts, una situació que no és pas favorable per la feina que impliquen i l’espai que ocupen.
Per resoldre aquesta situació, la Fundació Miquel Agustí i Esporus han assajat 56 varietats de tomàquets a camp durant el passat estiu. Totes elles estan entrades al Banc.
Segons explica la Xènia Torras, responsable d’Esporus: “Cal veure com aquestes varietats responen a camp, comprovar similituds i diferències i verificar si hi ha duplicitats; és a dir: si hi ha dues entrades al Banc de diferent nom però referents a la mateixa varietat, ja que les denominacions poden ser diferents segons el poble o la comarca.”
Aquesta caracterització contempla una avaluació global de la planta: el port, el tipus de creixement, la forma de la flor, la fulla, el fruit i la producció. Del fruit, es mira la forma, la fermesa, els graus brix la mida, el pes i el color, entre altres.

El Catàleg de Varietats Locals

Algunes de les varietats del Banc de llavors també formen part del Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de Catalunya. Es va crear amb la idea de vetllar per la tutela del patrimoni fitogenètic autòcton. El catàleg és visible a partir d’unes fitxes consultables en línia. Segons M. Rosa Pedrol, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la idea és que “tothom les conegui i ningú no se’n pugui apropiar”. No és un catàleg complet de totes les varietats locals del país. Mica en mica s’ha anat vestint de les aportacions que han fet associacions i centres de recerca.
Qualsevol persona o entitat jurídica pot sol·licitar la inscripció d’una varietat. També ho pot fer la Generalitat pel seu compte. Per fer-ho cal aportar una memòria tècnica que inclogui les seves característiques, informació visual de com és, l’àmbit territorial on s’adscriu, i documentacio històrica i cultural que acrediti el lligam del conreu tradicional de la verietat en l’àmbit territorial citat. I evidentment, omplir els formularis corresponents i seguir el tràmit burocràtic, que no és massa complicat i és gratuït. A partir d’aquí, la Comissió de Varietats Locals Agrícoles de Catalunya analitzarà la sol·licitud i l’avaluarà abans d’inscriure-la.
Les varietats que ja han passat tot aquest tràmit són 200, entre hortícoles, llenyoses i de cultius extensius. Però més de 200 estan esperant l’aprovació per formar-ne part.
El Catàleg en si no significa la recollida de material genètic. D’aquesta qüestió se n’ocupa el Banc de llavors públic. Tant un com l’altre són fruit de la persistència d’un moviment de base que porta anys fent feina al país. ✿


La Comissió Catalana de Varietats Locals
Aquesta comissió és l’òrgan consultiu del govern per en matèria de conservació d’espècies vegetals locals d’interès agronòmic. D’aquí emanen els protocols per a la catalogació i la inscripció de les varietats locals. També és la comissió que s’ocupa de proposar mesures de sensibilització de la societat en aquest àmbit. En formen part:
– Sis representants de diferents àmbits del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Un/a representant de cada una de les següents entitats:
– Institut Català del Vi.
– Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
– Jardí Botànic de Barcelona.
– IRTA – Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries.
– Xarxa Catalana de Graners
– Fundació Miquel Agustí
– Unió de Pagesos
– Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/85
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/595-revista-agrocultura-num-85-tardor-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/