Els ratpenats: un tresor per al control de plagues

Ja fa alguns anys que al nostre país s’estudia el paper dels ratpenats en el control de plagues en agricultura. En aquest article, l’autor ens descriu quines són les seves virtuts, quines necessitats tenen i com podem beneficiar-los perquè ens ajudin en la gestió sanitària dels cultius.

Per Xavier Puig Montserrat. Imatges d’Oriol Massana

Als darrers anys, la societat va essent més i més conscient del paper rellevant que poden tenir els  ratpenats en el control de plagues. Estan passant de ser unes criatures estigmatitzades per una cultura popular que les demonitzava i relegava a la foscor literal i figurada, a tenir una creixent acceptació social. Interessada si es vol, però que és un reflex dels canvis en la sensibilitat ambiental que viu la nostra  societat. Anem, doncs, reprenent consciència d’un fenomen que ja els antics coneixien, tal com es  reflecteix en la Història natural escrita per Plini el Vell al segle I dC, on, en referir-se als ratpenats, conclou, literalment “…i és d’agrair que mengin mosquits”.
Aprofitar el potencial de la natura per regular els ecosistemes; aquest és el fonament del control biològic. Sabem que els ratpenats, com altres depredadors naturals, poden ajudar a controlar tant plagues agrícoles que afecten els cultius, com d’altres que suposen un problema per a la salut humana, com per exemple els mosquits que mencionaven ja els antics. Intentarem exposar aquí en quins casos i en quina mesura podem comptar amb aquests aliats naturals en la regulació de plagues als nostres cultius, què en
podem (i no podem) esperar, i què ens falta per saber.

Un sol nom, 30 espècies diferents
Començarem, però, per entendre una mica millor aquests animals tan particulars, sobre els quals la  nostra cultura ha imposat un vel de falses creences que de mica en mica hem d’anar reemplaçant per coneixements més fonamentats. Un bon reflex del poc interès que han despertat històricament aquests animals a casa nostra és, per exemple, l’escassetat de noms populars que tenim per als ratpenats, que podria portar a pensar que de ratpenats n’hi ha una única espècie. (…)

Pots llegir tota l’entrevista en aquest sanitat_vegetal_ratpenats_72

Recorda que pots comprar aquest número en format digital a l’Iquiosc.cat

I que pots comprar-lo en format paper a la nostra botiga virtual