L’IRTA inicia un projecte per a la millora de la producció porcina ecològica

L’IRTA i el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya posen en marxa el projecte ECOPORCDEMO. L’objectiu és cercar estratègies que ajudin a augmentar el rendiment de la producció de porc ecològic. Els esculls principals d’aquesta orientació ramadera són la mortalitat neonatal -que està al voltant del 25%- i les diarrees postdeslletament.

El projecte té caire demostratiu i estudiarà les millores possibles en el maneig dels nius i les diverses possibilitats de socialització i agrupament dels garrins després del desmamat.

ECOPORCDEMO parteix de les experiències prèvies de l’IRTA en què es van comparar tres tipus de paridores diferents i es van avaluar per optimitzar-ne el disseny. També es van comparar diferents estratègies alimentàries en garrins després del deslletament per optimitzar la transició a la dieta sòlida reduint les diarrees associades. Ara, la investigació es fixarà en el maneig dels nius a les paridores, els materials per a la nidificació en truges i els possibles agrupaments en el deslletament per augmentar la supervivència.