Les petites produccions d’ou eco denuncien la seva fràgil situació

Les empreses familiars d’ou ecològic catalanes estan posant el crit d’alerta sobre la seva fragilitat i el perill que es vegin obligades a tancar. Segons un comunicat que ha divulgat la nova associació Famílies de l’Ou Ecològic de Catalunya, l’encariment del pinso (calculen entre un 35-40% el darrer any), de l’energia i altres matèries primeres com per exemple el cartró i les oueres han posat la seva activitat en una situació molt complicada i els ha portat a vendre a preu de cost. I aquest és només un dels greuges que estan denunciant.


L’altra gran problemàtica que han d’afrontar els petits productors és l’arribada d’ous produïts a la resta de l’Estat espanyol. “A Catalunya s’importen volums molt importants d’ou ecològic procedent d’altres comunitats autònomes emparats en el Reglament Europeu per a la certificació ECO que estableix protocols d’inspecció més laxos o menys restrictius que els definits pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que, per exemple, limita a 3.000 el nombre de gallines per granja”, denuncia el comunicat. Segons es lamenta Òscar Badias Puig, de Mas Maçaners i president de l’associació:  “això els permet produir ous a uns costos impossibles aquí” .


Segons ha explicat ell mateix a la revista Agrocultura, en alguns centres d’envasament d’ou de Catalunya només es treballa amb ou produït fora i en d’altres amb percentatges d’ou català minoritaris. Les oueres surten amb el segell de certificació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i el consumidor o consumidora fàcilment pensa que està produït aquí. Aquesta és una pràctica completament legal i per això l’associació ha reclamat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que prengui alguna mesura per revertir la situació.

Les peticions es concreten en la creació d’un segell específic que diferenciï el seu producte d’altres procedents d’altres comunitats autònomes; millorar i incrementar els protocols d’inspecció del CCPAE per identificar producte d’altres comunitats autònomes i evitar la seva comercialització amb el mateix segell que usa el petit productor; vetllar per un preu just de compra per part del gran productor; evitar l’ús de pinso no ecològic en la producció d’ou ecològic; endurir el règim sancionador per les males pràctiques denunciades i prohibir l’etiquetatge d’ou camperol com a ‘Ou de pagès’ o ‘Ou de gallines criades en llibertat’,


I és que en els comerços també s’hi poden trobar ous etiquetats com a ‘ou de pagès’ o ‘ou de gallines criades en llibertat’, denominacions que no estan recollides en cap reglament i que poden donar peu a males interpretacions per part de consumidors i consumidores “quan en realitat mengen el mateix pinso que les gallines criades en gàbia”, segons adverteix Òscar Badias. La denominació correcte és ‘ou camperol’. El Departament de Consum ha demanat a l’Associació que denunciï aquests casos i s’ha compromès a atendre totes les denúncies.

La nova associació Famílies d’Ou Ecològic de Catalunya està constituïda per una vintena d’empreses familiars, que representen un 25% del total de les certificades com a ecològiques a Catalunya, la cria d’unes 30.000 aus i la posada al mercat d’uns 10 milions d’ous anualment.

Llegeix el comunicat original:

COMUNICAT DELS PRODUCTORS D’OUS ECOLÒGICS

ELS PETITS PRODUCTORS D’OUS ECOLÒGICS DE CATALUNYA ALERTEN QUE HAURAN DE TANCAR LES SEVES GRANGES/EXPLOTACIONS/NEGOCIS
Les empreses familiars pateixen una situació crítica, ja que estan venent la seva producció a preu de cost i la viabilitat de les seves explotacions està en perill.
L’augment del preu de les matèries primeres i la competència deslleial de grans empreses productores o comercialitzadores els aboquen al tancament a curt o mitjà termini.
Representants del sector han reclamat mesures urgents al Departament d’Agricultura que entén les seves peticions, però que de moment no ha ofert cap solució a la problemàtica.

Els petits productors d’ous ecològics de Catalunya hauran de tancar les seves granges/explotacions/negocis. Aquest és el crit d’alerta desesperat que han llançat les famílies productores d’ous ecològics del país que estan venent la seva producció a preu de cost i que no podran mantenir aquesta situació crítica gaire més temps.
Les famílies productores d’ous ecològics s’enfronten a una doble problemàtica que està enfonsant la viabilitat dels seus negocis i que els esborrarà del mapa si no es prenen mesures urgents.


D’una banda, l’encariment sostingut i continuat, des de l’any passat, del preu de les matèries primeres: el pinso ecològic per a ponedores s’ha encarit entre un 35 i el 40%; el cost dels envasos ha augmentat un 45% i els embalatges de cartró s’han apujat entre un 35 i un 40%. A banda d’aquests increments, els productors també es veuen afectats per l’augment de les factures de l’energia i del gasoil, com la resta de negocis agrícoles o ramaders.
L’altra gran problemàtica que han d’afrontar els petits productors és la competència deslleial que pateixen per part de grans empreses productores, envasadores o comercialitzadores.

A Catalunya s’importen volums molt importants d’ou ecològic procedent d’altres comunitats autònomes emparats en el Reglament Europeu per a la certificació ECO que estableix protocols d’inspecció més laxos o menys restrictius que els definits pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que, per exemple, limita a 3.000 el nombre de gallines per granja. Malgrat aquesta diferència legislativa, les grans empreses que importen els ous ecològics d’altres comunitats venen els seus productes amb el mateix segell de certificació CCPAE que usen els petits productors de Catalunya. Aquesta situació provoca que les grans empreses puguin ajustar costos i oferir un preu molt ajustat que és del tot inassumible per a les petites explotacions familiars, ja que amb aquest preu de venda no cobririen ni les despeses de producció.


En alguns casos, a més, les grans empreses productores o comercialitzadores també ofereixen de manera malintencionada els seus productes com a ‘Ou de pagès’ o ‘Ou de gallines criades en llibertat’, que són marques que tenen per objectiu confondre el consumidor final que pot percebre aquest producte com un ou de més qualitat que l’ecològic. Els petits productors entenen que aquests ous s’haurien de comercialitzar únicament amb la denominació ‘Ou camperol’.


Aquestes pràctiques de les grans empreses suposen un engany al consumidor final que no disposa de tota la informació sobre el producte que consumeix ni sobre la seva procedència. Així mateix, és una estocada a l’objectiu de vertebració i sostenibilitat del país, que hauria d’estar basat en centres de producció distribuïts pel territori que permetin generar riquesa arreu de Catalunya i oferir el consumidor final un producte de qualitat i de proximitat.

Davant l’encariment de les matèries primeres i de la competència deslleial que pateixen, els productors familiars es veuran obligats a tancar, ja que no poden ser competitius. Tampoc poden vendre els seus excedents a les grans empreses que aconsegueixen els ous a un preu més competitiu amb la importació de producte d’altres comunitats autònomes. I l’única solució seria integrar-se justament amb les grans empreses productores, però aquesta opció no és viable, perquè no els permetria mai rendibilitzar les inversions fetes i els abocarien a la fallida.

Peticions urgents a la Generalitat

Els petits productors s’han reunit amb la Cap de Servei d’Ordenació Agrícola del Departament d’Agricultura, Anna Goutan, a qui han traslladat la seva dramàtica situació i han reclamat solucions urgents. La representant de la Generalitat va assegurar que entenia les peticions dels productors, però de moment l’administració no ha ofert cap solució que pugui revertir la situació. Els representants dels petits productors també es van entrevistar amb el director de l’Agència de Consum de Catalunya, Francesc Sutrias, que dona suport a les peticions del sector.


Concretament, els petits productors d’ous ecològics de Catalunya demanem a l’administració la creació d’un segell específic que diferenciï el seu producte d’altres procedents d’altres comunitats autònomes; millorar i incrementar els protocols d’inspecció del CCPAE per identificar producte d’altres comunitats autònomes i evitar la seva comercialització amb el mateix segell que usa el petit productor; vetllar per un preu just de compra per part del gran productor; evitar l’ús de pinso no ecològic en la producció d’ou ecològic; prohibir l’etiquetatge d’ou camperol com a ‘Ou de pagès’ o ‘Ou de gallines criades en llibertat’, i endurir el règim sancionador per les males pràctiques denunciades.


Per tal d’unir esforços, els petits productors acaben de crear l’associació Famílies de l’Ou Ecològic de Catalunya (FOEC). L’associació està formada actualment per una vintena d’empreses familiars que representen gairebé el 25% dels productors d’ou ecològic catalans. Els membres de l’associació tenen a les seves explotacions prop de 30.000 gallines ponedores i produeixen anualment 10 milions d’ous ecològics.
Els actuals associats de la FOEC fan una crida a tots els productors familiars de Catalunya perquè s’uneixen a l’entitat enviant un correu electrònic a l’adreça foec.junta@gmail.com. L’entitat vol ser fidel a les màximes de l’ecologisme: economia circular, distribució de la riquesa, manteniment de la diversitat i del patrimoni agrícola per tal de contribuir a la vertebració del país i evitar la despoblació dels nuclis rurals.