La Universitat de Wageningen inicia una recerca europea interdisciplinària sobre la salut del sòl

Benchmarks és el nom del projecte de recerca impulsat per la Universitat de Wageningen que té com a objectiu aprofundir en el coneixement sobre l’estat de salut dels sòls europeus. El plantejament s’ha fet des d’una perspectiva transdisciplinària, amb la participació de professionals de la pagesia, gestió forestal, planificació urbanística, representants de la cadena de valor, investigació, governs locals i gestió política.

El projecte tindrà una durada de cinc anys i implica institucions i empreses de 24 territoris d’arreu d’Europa. I és que un dels objectius és contrastar els paràmetres de monitoratge del sòl tenint en compte les diferents condicions i gestions locals.

En concret, Benchmarks haurà de:

– definir una eina d’avaluació del sòl que sigui fàcil d’utilitzar, que sigui transparent, equiparable i rendible

– definir els indicadors adequats que siguin rellevants per conèixer l’estat de salut del sòl per a un ventall diferent d’usos del sòl i diferents zones climàtiques d’Europa

– proposar un itinerari de millora de la salut del sòl apropiat per a un gradient ampli d’escala (de la finca a l’escala europea) per a entorns agrícoles, forestals i urbans

– contribuir a millorar les polítiques i normatives europees existents relacionades amb la salut del sòl.

Les institucions participants de l’Estat espanyol són el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Fundació Ersília i Regeneration Academy. Entre les institucions europees més conegudes hi ha l’institut FiBL i l’INRAE francès.

El projecte de recerca Benchmarks s’emmarca en l’objectiu de la Unió Europea d’aconseguir un estat de salut bo, o considerablement millor, per al 75% dels sòls europeus. La data actual és que el 60% de la terra europea no gaudeix de bona salut. Aquesta fita està en línia amb d’altres iniciatives com el Pacte Verd Europeu o l’Estratègia de la Granja a la Taula. En paral·lel, també s’han donat a conèixer iniciatives impulsades des del sector privat per avançar cap a una major sostenibilitat, com per exemple 1000 landscapes for 1 billion people. Benchmarks ha de ser útil per mesurar l’èxit d’aquestes i altres iniciatives que tinguin com a objectiu la millora del sòl.

La pàgina web del projecte és https://soilhealthbenchmarks.eu