La jonça (Cyperus sp.), biologia i mètodes de control

A Catalunya, la jonça és considerada una de les arvenses més problemàtiques per les pèrdues que ocasiona i per la dificultat en controlar-la. Els seus efectes són especialment greus quan afecta conreus d’horta on és capaç, fins i tot, de perforar alguns tipus d’encoixinat. En aquest article, l’autor ens descriu el cicle i les característiques de la planta i també diferents mètodes de control. Les experiències es van posar en pràctica en el marc del programa Horta.Net.

Per Josep M. Llenes. Unitat de malherbologia. Servei de Sanitat Vegetal. Generalitat de Catalunya.


La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/84
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/575-revista-agrocultura-num-84-estiu-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

A Catalunya s’han detectat dues espècies de jonça que es comporten com a males herbes dels conreus d’horta. D’una banda Cyperus rotundus, l’espècie més coneguda com a mala herba, i per l’altra la xufa (Cyperus esculentus). Aquesta darrera, malgrat ser un cultiu en algunes zones de l’estat, és considerada un problema important també a centre Europa.


Ambdues espècies coexisteixen afectant els camps de conreu. En funció de les condicions i el maneig a què s’ha sotmès la parcel·la, predomina més una espècie o una altra. La seva biologia és similar però presenten algunes diferències.

Es tracta de males herbes plurianuals vivaces que en les nostres condicions es reprodueixen principalment per via vegetativa a través rizomes i tubercles. Malgrat que també arriben a florir i produir llavors, la majoria d’aquestes són inviables, pel que no es consideren una via de dispersió important, sobretot en C. rotundus.

A Catalunya afecten diversos cultius d’estiu i són especialment problemàtiques en els cultius d’horta, en els quals provoquen pèrdues molt importants, bé sigui per la reducció del rendiment o per l’augment dels costos que suposa el seu control. En alguns casos, fins i tot, impossibiliten el conreu en algunes parcel·les.

El 2018, en el marc del programa Horta.Net, es va iniciar un estudi sobre la seva biologia i els principals mètodes de control per tal de donar resposta a les necessitats del sector. En aquest estudi hi han participat diverses agrupacions de defensa vegetal i empreses de les principals zones productores d’horta.

Distingir les dues espècies de jonça a la parcel·la és senzill, ja que presenten algunes característiques que en faciliten la identificació, com són la forma dels tubercles o el color de la inflorescència (…)

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.

Podeu llegir aquest article sencer a: 20-23 Horta Jonça AC84

Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/84
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/575-revista-agrocultura-num-84-estiu-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/