La censura governamental a l’ús de l’homeopatia en sanitat vegetal

L’homeopatia és una de les eines que algunes persones estan utilitzant per recuperar la seva salut o, fins i tot, mantenir-la en bon estat. En l’àmbit de l’agronomia també s’ha començat a aplicar, tot i que de manera molt aïllada. El seu ús té grups defensors i grups que la rebutgen, al·legant que no correspon a un coneixement científic. Dintre d’aquest segon grup s’hi troba el Departament d’Acció Climàtica del govern català, que va deixar clara la seva posició quan va anul·lar una jornada tècnica que incloïa contingut sobre l’ús de l’homeopatia en sanitat vegetal.

Text: Charles-André Descombes i Teresa Soler

Aquest article encara no està tot disponible al nostre web.