El nou CiPA busca proteïnes alternatives per a l’alimentació humana i animal

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) han presentat el nou Centre d’innovació en Proteïnes Alternatives (CiPA) amb l’objectiu de valoritzar fonts de proteïna alternatives a les tradicionals tant per a l’alimentació humana com per a l’alimentació animal.

L’aposta del DACC i l’IRTA respon sobretot al creixement que ha experimentat el sector dels aliments alternatius a les proteïnes d’origen animal. Informes especialitzats com ‘Plant-based foods in Europe: How big is the market? ‘ apunten que el valor global del sector es d’uns 7.500 milions de dòlars, amb creixements interanuals del 7,7% a Europa. En aquest àmbit, l’Estat espanyol ja va arribar a 448 milions d’euros en vendes el 2021.

Però si bé aquest serà un dels punts d’interès que tractarà el CiPA, el nou institut també haurà d’invertir esforços i recursos en les alternatives proteiques en alimentació animal, ara molt dependents de la importació de grans, especialment de la soja i el blat de moro. L’aposta del nou institut respon a l’anomenada ‘transició proteica’ que està impulsant la Unió Europea amb el transfons d’un canvi climàtic que obliga a racionalitzar i fer més sostenible la dieta de persones i de la ramaderia. Segons fonts del Departament, la situació suposa una “oportunitat per al sector agroalimentari català” i pot suposar una empenta a la transformació alimentària del país.

Vegetals, microalgues, fermentació de fongs i altres microorganismes i també insectes seran alguns dels recursos amb què treballarà el CiPA. La seva recerca es fixarà en l’aprofitament de subproductes, residus i excedents del sector agroalimentari.

El CiPA no tindrà una localització única, sinó que es distribueix pel territori català aprofitant les instal·lacions i l’expertesa del personal científic de l’IRTA en línies de recerca sobre proteïna vegetal, fermentació, algues i insectes. L’equip del nou centre d’innovació el conformen principalment investigadors localitzats al centre IRTA Monells. Però també comptarà amb altres equips de Girona (IRTA Mas Badia), Lleida (IRTA Fruitcentre), i Tarragona (IRTA Mas Bové i IRTA La Ràpita). 

La recerca del CiTA englobarà totes les fases de la cadena de valor, des de la producció de la matèria primera fins al consumidor: la producció de biomassa, l’extracció i purificació de proteïna, la funcionalització de nous ingredients, l’avaluació organolèptica i de la seguretat alimentària i finalment, la seva integració en prototips d’aliments reformulats.

«Entre els objectius específics del CiPA, està la producció de “biomassa”, la matèria orgànica obtinguda a partir de vegetals rics en proteïna i de la fermentació sòlida, líquida i de precisió amb microorganismes (com bacteris, llevats o fongs), així com d’algues i d’insectes» explica Joan Manel Albacete, gestor de l’Àrea d’Indústries Alimentàries. A partir de processos com aquests, es poden obtenir ingredients alimentaris, concentrats i aïllats proteics, necessaris per al desenvolupament d’aliments rics en proteïnes tant per a l’alimentació humana com per a l’animal (pinsos).