Eficiència del reg en el tomàquet de penjar sense encanyar

Les tomaqueres requereixen durant el seu cicle un reg continu força abundant comparat amb altres espècies cultivades. Per això és molt important seguir unes bones pràctiques i aconseguir una bona eficiència en l’ús de l’aigua de reg.

Per Joan Casals (Fundació Miquel Agustí), Júlia Buil i Philipp Schober.

L’aigua és un recurs essencial per a les activitats agràries i és l’element base de la nostra piràmide alimentària. En l’àmbit mundial s’estima que emprem el 85% de l’aigua per a la producció agrària, essent l’agricultura el principal consumidor d’aquest recurs escàs.

La crisi ambiental actual  provocarà una menor disponibilitat d’aigua, sobretot en zones com la nostra, assenyalada en l’últim informe de l’Agència Europea del Medi Ambient com una de les més vulnerables als riscos derivats del canvi climàtic.

En aquest context, els cultius hortícoles, que en la majoria de casos són de regadiu, semblen els més vulnerables als efectes del canvi climàtic i sobretot a les restriccions hídriques que se’n derivaran. En conseqüència, és una prioritat impulsar estratègies per millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg en aquest sector.

Entre els cultius hortícoles amb major demanda de reg trobem el tomàquet (Casals et al., 2018a). A la nostra zona, i depenent de factors climàtics (evapotranspiració del cultiu) i agronòmics (cicle de cultiu, varietat, sistema de producció), les dosis de reg oscil·len entre 350 i 600 litres per planta.
Tot i aquesta elevada demanda hídrica, el tomàquet és una de les espècies hortícoles que pot assolir una major eficiència en l’ús de l’aigua de reg, degut a la seva elevada productivitat (figura 1).

L’òptim en aquesta espècie es troba a l’entorn dels 1,6 litres per 100 grams de fruit, tot i que en sistemes de cultiu poc eficients en l’aspecte hídric es poden assolir valors superiors als 30 litres per 100 grams. Optimitzar els itineraris tècnics i seleccionar varietats amb elevada eficiència en l’ús de l’aigua de reg és una prioritat per tal de disminuir (…)

Aquest article encara no està disponible a la nostra web.

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital