Dietes de porcí ecològic amb aliments locals

En una producció agrària ecològica sembla lògic pensar que l’alimentació dels animals sigui a base d’ingredients cultivats en àrees properes. En el cas dels monogàstrics, aquest repte és important perquè totes les racions incorporen soja, importada d’altres països i fins i tot d’altres continents. En aquest article, els autors presenten una petita part d’una tesi doctoral que avalua el potencial dels aliments locals per fer dietes nutritivament equilibrades per a porcí ecològic.

Per Imma Argemí-Armengol, Daniel Villalba i Javier Álvarez-Rodríguez, del Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida.


La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/85
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/595-revista-agrocultura-num-85-tardor-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Per què és difícil d’elaborar una dieta òptima per als porcs ecològics? A causa del trencaclosques dels aminoàcids. Expliquem-ho. Com a animals monogàstrics, en el procés digestiu els porcs no saben elaborar alguns aminoàcids –components de les proteïnes–, contràriament als herbívors ruminants que sí que ho fan. Així és que la dieta dels porcs ha d’aportar-los cada dia els aminoàcids dits essencials, sobretot la lisina, però també la metionina, la treonina i el triptòfan.

En porcicultura convencional aquests aminoàcids, en cas de no ser proveïts en la justa mesura pels ingredients de la dieta, hi són afegits en forma de compostos produïts sintèticament. Però la normativa ecològica en prohibeix explícitament l’ús. Per això els porcicultors ecològics han d’aproximar l’equilibri dels aminoàcids essencials només mitjançant la combinació dels diferents aliments. Una mena de quadratura del cercle… Aquest problema es pot traduir en un encariment de la dieta, resultats zootècnics no òptims i dejeccions més contaminants. Aquesta dificultat per descriure dietes nutritivament equilibrades en porcí ecològic s’incrementarà amb l’entrada en vigor el 2022 del Reglament (UE) 848/2018, que exigeix que els ingredients siguin 100% ecològics, on fins ara es permetia un 5% de font proteica no ecològica.

Cal tenir en compte que el valor nutritiu de les matèries primeres ecològiques utilitzades en alimentació animal pot ser diferent del de les convencionals, ja que en agricultura ecològica es prohibeix la utilització de fertilitzants inorgànics i tota la fertilització ha de ser amb fonts orgàniques (normalment dejeccions ramaderes). Si considerem que el principal cost econòmic a granja és l’alimentació, l’autoproducció d’ingredients pot tenir-hi un paper fonamental. En conseqüència, s’afavoririen les rotacions i la diversificació en espai i temps de conreus (cereals, concentrats de proteïna i farratges), s´incrementaria la biodiversitat a nivell de finca i de paisatge, alhora que s´afavoriria el control de plagues i malalties dels cultius extensius.

L’estudi, elaborat des del Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida, va seleccionar una mostra representativa d’ingredients produïts a Catalunya per agricultors i fàbriques de pinsos i va proposar dietes de porcí ecològic i convencional en diferents fases fisiològiques (gestants, lactants, transició, creixement i acabat). La recerca també va determinar la composició nutricional de les diferents matèries. A més, es va comparar el cost de l’autonomia de producció de la ració respecte a la compra de la fórmula completa en una fàbrica de pinsos. (…)

Podeu llegir aquest article sencer a aquest enllaç ramaderia_85

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/85
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/595-revista-agrocultura-num-85-tardor-2021.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/