Controvèrsia sobre la producció ecològica i el canvi climàtic

La Universitat de Cranfield ha fet públic un estudi sobre agricultura ecològica que ha
provocat que alguns mitjans de comunicació posessin en entredit la capacitat d’aquesta
tècnica productiva per contribuir a la mitigació del canvi climàtic. Organismes com
IFOAM i Organic Center han sortit en defensa seva, intentant posar els punts sobre
les is contextualitzant l’estudi i reivindicant el gir necessari que cal donar al sistema
agroalimentari mundial.

Per Redacció.

El digital Nature Communications va publicar el mes d’octubre el polèmic estudi de la Universitat de Cranfield “The greenhouse gas impacts of converting food production in England and Wales
to organic methods”, en què s’avaluava l’impacte que tindria la reconversió a la producció ecològica
del 100% de l’agricultura del País de Gal·les i Anglaterra.

Els autors confirmen que l’agricultura i la ramaderia ecològiques generen habitualment menys gasos d’efecte hivernacle: fins a un 20% menys en cultius i un 4% en ramaderia. Però també  conclouen que si no hi hagués un canvi en la dieta dels residents en aquests territoris, la disminució de la producció obligaria a la importació d’aliments produïts a l’exterior. Així, la petjada de carboni seria finalment negativa.

En concret, Laurence Smith, un dels investigadors, afirma que “malgrat que els recursos emprats
es poden reduir sota el sistema de producció ecològica, hem de tenir en compte l’efecte que la reconversió podria tenir. Amb un escenari d’una producció 100% ecològica a Anglaterra i Gal·les, la reducció dels gasos d’efecte hivernacle només s’aconseguiria si s’acompanyés d’un augment de la superfície destinada a l’agricultura o un canvi general de les dietes”.

Els investigadors sí que aclareixen que els hàbits de consum i els sistemes de producció sovint tenen un impacte negatiu en el medi ambient i que “sens dubte les pràctiques de l’agricultura ecològica aporten beneficis en el medi ambient a escala local, incloent aquí la capacitat de fer de reservori de carboni, la reducció de l’exposició a pesticides i la millora de la biodiversitat”. (…)

Aquest article encara no està disponible a la nostra web.

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital