Castelló obre el Pacte per la recuperació i revalorització de les Varietats Tradicionals de Cultiu i els Coneixements Associats

L’associació de Castelló Connecta Natura ha posat en marxa un Pacte per la recuperació, conservació i revalorització de les varietats tradicionals de cultiu i els coneixements associats de les comarques castellonenques.

Al llarg de l’any 2022, l’entitat ha dut a terme un procés participatiu que ha posat de manifest que existeix un sector de la societat sensibilitzat amb la pèrdua de la biodiversitat agrària i amb la motivació i implicació necessària per treballar aquesta qüestió. Més concretament, s’ha conformat un grup de més de 40 persones que ja estan cultivant i caracteritzant varietats d’hortícoles i  fruiters a les seves respectives finques, així com multiplicant i conservant llavors per nodrir un banc de llavors comunitari.

El procés participatiu ha comptat amb el suport de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Segons l’organització, el nombre de persones inscrites per l’any vinent és molt superior i no para de créixer. El procés participatiu també ha diagnosticat la urgència de desenvolupar altres accions de conservació i ha permès identificar les principals necessitats i demandes compartides pels habitants del medi rural castellonenc per preservar el seu patrimoni agrícola i cultural. 

Aquestes necessitats i demandes es recullen en el Pacte per la recuperació, conservació i revalorització de les varietats tradicionals de cultiu i els coneixements tradicionals associats de les comarques castellonenques. En concret, el document demana:

  • Crear i mantenir bancs de llavors i col·leccions de fruiters comarcals
  • Fomentar la recerca, prospecció i caracterització necessàries per a la millora de les varietats tradicionals i els coneixements associats
  • Activar espais de cultiu agroecològic de varietats tradicionals mitjançant bancs de terres municipals, horts socials i horts escolars
  • Articular la producció i el consum locals mitjançant fires i mercats
  • Fomentar l’educació i divulgació sobre agricultura sostenible, alimentació responsable, varietats tradicionals i coneixements associats.

De fet, el Pacte és una crida per rebre el suport institucional, empresarial i particular a les accions previstes i a la creació i desenvolupament d’una xarxa ciutadana que les dugui a terme. Segons el text “treballar enxarxades i de manera horitzontal naix de la convicció que les varietats tradicionals de cultiu i els coneixements tradicionals associats són béns comunals, i junt a la comunitat social que els gestiona i els valors, costums i normes que s’utilitzen per gestionar-los constitueixen un procomú, és a dir, allò que és de tothom i de ningú al mateix temps”.

Per adherir-se al pacte i ajudar a la seva difusió es pot consultar el web Formularios del Komun