Canvi climàtic, col·lapse de la biodiversitat i crisi energètica.

LA PLATAFORMA ATMOSTERRA REIVINDICA EL PAPER CRUCIAL DEL SÒL EN MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEDICAT A AQUEST RECURS

  • El 5 de desembre, el Dia Mundial del Sòl, la plataforma Atmosterra aprofita per presentar el vídeo resum de jornades que va organitzar el 2021
  • El sòl és un embornal de carboni; pràctiques com la sembra directa, cultius de cobertura o l’agroforesteria li són molt beneficioses
  • La plataforma Atmosterra reivindica que la pagesia i la investigació científica cogenerin el coneixement i les experiències necessàries sobre el funcionament dels serveis ecosistèmics del sòl per assegurar l’alimentació en el futur
  • El conjunt d’entitats reivindica l’aplicació de pràctiques agràries més respectuoses per retornar al sòl el seu veritable paper d’embornal de carboni

Des del 2014 se celebra cada 5 de desembre el Dia Mundial de Sòl, designat per l’ONU per centrar l’atenció en la importància d’un sòl sa i advocar per la gestió sostenible dels recursos que ens ofereix. A Catalunya, la plataforma d’entitats Atmosterra treballa per posar de relleu la importància d’aquest recurs, indispensable per mantenir la humanitat i també un factor clau per afrontar el canvi climàtic, el col·lapse de la biodiversitat i la crisi energètica.

Aquesta setmana, coincidint amb el dia Internacional del Sòl, aquesta xarxa d’entitats presenta el vídeo resum de les jornades ‘Atmosterra. Llaurant el cel, recarbonitzant el sòl’, amb què vol contribuir al reconeixement i a la sensibilització de la importància d’aquest element. El vídeo es pot visualitzar a Youtube: https://www.youtube.com/@atmosterra1838

El sòl, en perill

Segons l’estratègia europea del sòl 2030, a la Unió Europea s’estima que el 60-70% dels sòls no gaudeixen d’una bona salut a causa de severs processos de degradació incloent erosió, compactació, disminució de matèria orgànica i pèrdua de biodiversitat. A més, segons dades de la FAO, cada hora se segellen a Europa 11 hectàrees de sòl. I en l’àmbit mundial es perden anualment fins a 50.000 km2 de sòl per diferents causes, gairebé la mateixa superfície que la de Catalunya i el País Valencià juntes. 

En aquest sentit, la plataforma Atmosterra vol contribuir al coneixement de pràctiques agràries que respectin el sòl. Només d’aquesta manera podrà recuperar plenament totes les seves funcions. La sembra directa, la utilització de cultius de cobertura o l’agroforesteria són algunes d’aquestes pràctiques que potencien la vida del sòl, a la vegada que augmenten la rendibilitat productiva dels seus serveis ecosistèmics. La prevenció de l’erosió, l’augment de la retenció de l’aigua, la generació i el reciclatge dels nutrients i la millora en la sanitat dels cultius són alguns dels aspectes destacables dels cercles virtuosos que generen aquestes pràctiques.

A més, fan augmentar la resiliència de les explotacions davant del canvi climàtic, aposten perquè la biodiversitat “treballi”, estructuren i fertilitzen el sòl, disminueixen la dependència del petroli i contribueixen a captar carboni de l’aire per tornar a acumular-lo al sòl. No obstant això, la posada en marxa d’aquestes pràctiques pot ser difícil i requereix temps i coneixement, a la vegada que es necessiten experiències demostratives a cada zona agrària diferent.

Cogenerant l’alimentació del futur

Per aquest motiu, diferents entitats que formen part d’Atmosterra estan impulsant projectes de recerca, juntament amb el sector agrari, per entendre millor el funcionament del sòl i validar les pràctiques de la pagesia. A més, també treballen en la sensibilització per a la transició cap a models alimentaris resilients, saludables, justos, diversificats i capaços d’esmorteir el canvi climàtic.

En línia amb aquesta aposta, la plataforma va organitzar el 2021 les primeres jornades ‘Atmosterra. Llaurant el cel, recarbonitzant el sòl’, amb la participació de ponents de talla internacional. Ara, l’organització ha preparat un vídeo amb el contingut més destacat de les jornades i ja es pot visualitzar a la xarxa.

Formen part d’Atmosterra: Unió de Pagesos, la Coordinadora de cooperatives de persones consumidores de productes ecològics de Catalunya, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, Ecologistes en Acció, L’Era (associació que publica la revista Agrocultura), Universitat de Barcelona, Projecte Ecostack i el Grup d’Agroecologia.

Per contactar amb l’organització podeu adreçar-vos a: organitzacio@atmosterra.org