Alternatives a la torba en producció ecològica de planter

Substituir la torba com a material de base dels substrats per a la producció ecològica de planter o per a cultiu en contenidor és un objectiu no només de la producció ecològica sinó de tota l’agricultura, ja que l’extracció d’aquest material no renovable té un impacte ambiental important. Els experiments fets per l’Escola Agrària de Manresa i l’IRTA corroboren que hi ha alternatives ‘km.0’ que funcionen fins i tot millor.

Text de Rafaela Cáceres (IRTA), Glòria Colom i Joan Manubens (Escola Agrària de Manresa).

La torba és un material comú en els substrats que s’utilitzen per fer créixer el planter. Tanmateix, el seu ús no és gens sostenible i implica un impacte ambiental important. En primer lloc, perquè les torberes són hàbitats amb una biodiversitat molt fràgil i exclusiva.

En segon lloc, perquè són una enorme esponja que permet regular la pluja, evitant inundacions. Per no parlar del magatzem de carboni que signifiquen, de manera que la seva extracció afecta directament a l’evolució del canvi climàtic.

Una de les contribucions de l’Escola Agrària de Manresa al projecte europeu de recerca H2020 “Organic Plus”, en col•laboració amb l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), ha estat la realització d’una sèrie de tres experiments per buscar alternatives a la torba en la producció de planter ecològic.

Aquest projecte “Organic Plus” té l’objectiu global d’identificar els recursos més controvertits de la producció ecològica i proposar alternatives eficients. El projecte va finalitzar la tardor del 2022, després de 4 anys i mig de tasques repartides entre 25 entitats de 12 països. Els àmbits en què s’ha treballat han estat el coure i els olis minerals per a tractaments fitosanitaris; les vitamines sintètiques, els antibiòtics i els antiparasitaris per a ramaderia; i pel que fa a temes relacionats amb els sòls, s’han fet estudis amb torba, fertilitzants convencionals i plàstics per a encoixinats.

L’AVALUACIÓ DE COMPOSTS I DE MATERIALS
EXTRUSIONATS

Tornant als experiments realitzats a la finca Can Poc Oli de l’Escola Agrària de Manresa (EAM), el material que es va prendre com a referència o blanc dels experiments va ser la torba convencional esmenada. Amb aquesta torba es varen comparar tots els altres materials. La primavera del 2020 es varen provar dos composts (un de vegà fet a l’Escola Agrària de Manresa i un altre elaborat per l’IRTA per al viver Belloch Forestal) i tres materials extrusionats (a partir de biomassa de pollancre, de canya i de vinya) en una empresa alemanya sòcia del projecte; a l’estudi, aquests materials extrusionats es varen barrejar amb compost Belloch al 50% en volum. Tots aquests substrats es varen assajar inicialment en tomaquera.

La tardor del 2020 es va comparar la torba comercial esmenada amb els composts de l’EAM i Belloch, però es varen
canviar els extrusionats de pollancre i de canya per un extrusionat de restes de biomassa de bosc mediterrani barrejat amb compost Belloch al 20% en volum (1:4 V/V, volum/volum). Es va mantenir l’extrusionat de vinya amb compost Belloch a la mateixa proporció que al primer experiment i posant-hi menys quantitat d’extrusionat (també un 20% en volum) (1:4 V/V).

Tots aquests substrats es varen assajar en enciam. En aquest assaig, a banda del substrat, es va afegir un altre factor de variació: la fertilització o no fertilització, a la dosi de 4 grams per litre, amb adob ecològic granulat (DCM ® ) fet amb gallinassa, barrejat amb la mescla inicial de substrat (…)

Aquest article encara no està disponible tot sencer