Alimentem Collserola!

Transició agroecològica a tocar de la capital

El pulmó de la capital, Collserola, havia estat ocupat fins a mitjans del segle passat sobretot per un paisatge agrari. Però el devastellament de l’agricultura va fer perdre moltes finques agràries fins arribar només al 6% el 2018.

Alimentem Collserola és un projecte que està intentant aturar aquest abandó agrícola i ramader i fins i tot, intentant capgirar la tendència incorporant valors  agroecològics que assegurin la sostenibilitat i l’equitat en el territori.

Per Arran de Terra

Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals han constituït, històricament i fins fa poques dècades, els principals usos de la serra de Collserola, fins que s’inicià el declivi de l’agricultura, a finals del s. XIX.

És en aquell moment quan la plaga de la fil·loxera va acabar amb la vinya, que fins aleshores havia estat el conreu més estès. Des d’aleshores, l’activitat agrària ha anat disminuint progressivament, tot i que tenim imatges de principis del segle passat, amb algunes valls de la serra encara cobertes de camps d’ametllers, oliveres i vinya principalment, i on encara abundava la pastura.

Més tard, a partir del 1950, les polítiques de reforestació van suposar una disminució encara més gran de la terra agrària disponible i són en part responsables de la fesomia actual de la serra,  dominada per les pinedes de pi blanc.

Durant les últimes tres dècades s’ha accentuat la dinàmica d’abandonament de moltes de les finques que encara es cultivaven, en contraposició al creixement urbà a tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on l’especulació immobiliària, la “desagrarització” de la societat i la desaparició de la cultura i les infraestructures agràries han estat alguns dels elements  responsables d’aquest abandonament, a més de les causes estructurals que amenacen la pagesia  arreu del territori.

Al Parc Natural de Collserola s’ha passat d’un 21% de superfície cultivada l’any 1956, a un 6% l’any 2018, el que suposa l’abandonament de 1.600 hectàrees de terra agrària en 62 anys.

Alimentem Collserola

Alimentem Collserola neix de la necessitat de reactivar l’activitat agrària i ramadera al Parc Natural de Collserola per capgirar la situació, o almenys revertir-ne la tendència, donada la  seva importància en l’àmbit social i alimentari, però també en l’àmbit ecològic, econòmic i cultural.

Els reptes que afronta la pagesia de Collserola però, són complexes i per superar-los és necessària la implicació de tots els agents socials del territori (pagesia, administracions públiques, entitats, comunitat educativa, comerços, restaurants, visitants del parc, consumidors/es…).

A més, per incorporar valors de sostenibilitat i equitat en la recuperació de l’activitat agrària, cal iniciar un procés de transició agroecològica: una transformació integral dels nostres sistemes alimentaris en base a les propostes de l’agroecologia i la sobirania alimentària.

Aquesta és la doble premissa de la qual parteix el projecte «Alimentem Collserola. Promoció de la transició agroecològica a Collserola» que va començar a caminar a mitjans del 2016. El principal agent impulsor és el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (en el qual participen els ajuntaments dels nou municipis del Parc Natural, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i, a nivell tècnic, el responsable del disseny i l’execució del projecte és la cooperativa Arran de Terra.

Per incorporar valors de sostenibilitat
i equitat en la recuperació de
l’activitat agrària, cal iniciar un procés de
transició agroecològica

Des del 2016, s’han desenvolupat diverses fases de treball i s’han generat diferents materials, entre els quals destaquen:
– el diagnòstic tècnic de la situació de la pagesia professional del parc;
– el diagnòstic participatiu dels reptes i les potencialitats per a la transició agroecològica en cada un dels vuit àmbits del sistema alimentari de Collserola (producció professional, transformació, distribució i comercialització, consum, patrimoni agroalimentari, educació agroecològica i  producció d’autoconsum);
– i l’elaboració del Pla d’Acció per promoure la transició agroecològica a Collserola.

Al llarg de les diferents fases de treball s’han anat articulant els òrgans de participació del projecte que podeu veure en el requadre 3. L’espai més important és el Plenari de la Pagesia, l’espai de trobada de tota la pagesia de Collserola, que es reuneix de forma regular i on es vehiculen les demandes de la pagesia i es debat, adapta i valida la feina de l’equip tècnic.

La pagesia de Collserola

Actualment, en el territori del parc trobem uns 27 projectes agraris, la majoria d’ells professionals i  alguns semiprofessionals, amb una gran diversitat de cultius, productes i activitats: horta, oli d’oliva, cítrics, raïm i vi, fruita dolça, apicultura, cabrits, xais, ametller, helicicultura (cargols), cultiu de bolets, plantes medicinals i aromàtiques, farratges i cultius extensius.

La majoria practiquen l’agricultura ecològica i ofereixen productes de qualitat i amb un gran valor afegit que comercialitzen sobretot a través de la venda directa a nivell local. La pagesia de Collserola afronta reptes importants com:
– la dificultat per accedir a la terra;
– els danys que ocasiona en els cultius la fauna salvatge, sobretot el senglar;
– la disminució de la disponibilitat d’aigua en finca;
– i les característiques de les finques «de muntanya», que s’estructuren en feixes llargues i estretes de difícil mecanització i que redueixen la productivitat dels projectes, incrementant els costos de producció.

En la primera fase d’Alimentem Collserola es va elaborar un catàleg de la pagesia per fer visible l’activitat agrària al parc i la gran riquesa de projectes agropecuaris que s’hi desenvolupen.

El Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica del Sistema Alimentari de Collserola

El Pla d’Acció és el resultat de la identificació dels reptes per a la transició agroecològica del sistema alimentari de Collserola i del disseny de les línies de treball estratègiques i les accions que cal desenvolupar per mirar de superar els reptes identificats. Més concretament, les accions són fruit d’un procés participatiu de priorització que ha permès passar de 85 propostes d’accions a les 22 que finalment recull el Pla d’Acció.

A continuació destaquem tres de les accions que tenen a veure amb la producció agrària professional i que donen resposta a la línia estratègica de treball «fomentar la sostenibilitat econòmica, ecològica i social de la producció agrària professional, la incorporació de nova pagesia i la recuperació de terres en desús».

Arrela’t! Suport a la pagesia de Collserola

Arrela’t! es va posar en marxa el setembre del 2018 i és el servei de Suport a la pagesia del Parc Natural de la Serra de Collserola i els municipis que el conformen.

L’assessorament és obert a tothom però es dona en clau de producció ecològica, sobirania alimentària i economia social i solidària.

Consisteix a oferir a la pagesia suport tècnic de forma gratuïta en els següents àmbits:
– assessorament estratègic i econòmic,
– assessorament tècnic estructural en finca,
– fiscalitat i tramitació administrativa
– i accés a la terra.

Es compta amb una xarxa d’agents, entitats i tècnics/ques del territori, especialistes en l’assessorament al sector primari en els diferents àmbits temàtics esmentats. L’assessorament és obert a tothom però es dona en clau de producció ecològica, sobirania alimentària i economia social i solidària.

Des de l’Arrela’t també s’identifiquen les finques del parc en desús potencialment recuperables per oferir-les a la pagesia que les vulgui conrear.

El Contracte Agrari

El Contracte Agrari de Collserola, inspirat en el Contracte Agrari de la Reserva de la Biosfera de Menorca, és una eina per remunerar de forma directa totes aquelles feines i serveis que la pagesia brinda a la societat de forma gratuïta i que no estan relacionades directament amb la producció agropecuària.

L’objectiu és remunerar aquelles feines que fa la pagesia per a la gestió del territori, la conservació de varietats locals, manteniment de camins, fonts, marges, sèquies, etc. Aquest projecte, no exempt de debat, està en procés de definició conjunta en el marc del Plenari de la pagesia.

TornaSòl – Investigació participativa en finca

TornaSòl és un projecte de recerca desenvolupat per Arran de terra, la pagesia, l’Espigall i la Universitat de Barcelona per millorar la fertilitat dels sòls de les finques de Collserola. Va iniciar-se el setembre del 2019 i està planificat per a dos anys.

Entre altres coses té per objectius:
– regenerar les comunitats microbianes dels sòls mitjançant l’increment de matèria orgànica;
– obtenir un compost de qualitat amb recursos locals, assequible i adaptat a les finques;
– i estudiar els efectes del canvi climàtic en l’agricultura de Collserola.

 

Pots consultar aquest article en el següent pdf: itineraris_78_collserola

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital