Núm. 80. Estiu 2020

Sumari

05. Notícies

07. Opinió
Edició genètica: transgènics, segona part.
José Ramón Olarieta.

09. Entrevista
Míriam Piqué – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya:
“Ens interessen focs més petits i recurrents, no focs grans i devastadors”
Alba Gros.

13.Formació

Dinamització local agroecològica com a model de desenvolupament alternatiu

Redacció i Pep Espluga

15. El bloc d’Esporus
El truc del sedàs invers
Xènia Torras.

17. Adventícies
El pa i peixet, l’escombrera i la verdolaga
Marc Talavera Roma.

20. Fertilitat
Regeneració del sòl amb compost ric en carboni
Ander Achotegui Castells.

24. Amb el peu al tros
Descobrim Mas Les Vinyes
Alba Gros.

27. Recursos
Encoixinats en el cultiu de ceba: plàstic, plàstic biodegradable o paper?
Sílvia Sans i Daniel Ferrero.

30. Iniciatives
Konrad Schreiber porta a Catalunya un nou paradigma
de recuperació dels sòls agrícoles
Redacció.

31. Etnologia
La producció d’oli de ginebre
Francesc Roma i Casanovas.

35. Comercialització
L’Enllaç es perfila com un agent clau a l’Ebre
Redacció.

37. Publicacions i documents en línia