Núm. 80. Estiu 2020

Sumari 05. Notícies 07. Opinió Edició genètica: transgènics, segona part. José Ramón Olarieta. 09. Entrevista Míriam Piqué – Centre Tecnològic Forestal de Catalunya: “Ens interessen focs més petits i recurrents, no focs grans i devastadors” Alba Gros. 13.Formació Dinamització local agroecològica com a model de desenvolupament alternatiu Redacció i Pep Espluga 15. El bloc d’Esporus […]

Continue reading