La Generalitat presenta el nou segell PAS

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural he presentat al sector agrari el nou segell de Producció Agrària Sostenible, que preveu que comenci a oferir certificacions a principis del 2024. De moment, l’equip promotor està fent difusió per donar-lo a conèixer i començar a explicar què avaluarà, com es classificaran les explotacions i com es podrà obtenir. El sector de la producció agrària ecològica va mostrar el rebuig al nom d’aquest nou segell en el marc del II Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, celebrat l’any passat a Vic.

La PAS, a la pràctica, substituirà el que es coneixia com a producció integrada, però anirà més enllà incloent criteris molt més amplis d’avaluació de les explotacions. El Departament vol que les empreses agràries tinguin un estímul per avançar en sostenibilitat des d’una triple vessant: l’ambiental, l’econòmica i la social. La seva aposta és que això sigui possible, d’una banda, a través d’una autoavaluació amb una eina digital que l’Administració posarà a l’abast vinculada amb el quadern de camp digital; i d’altra banda, a través d’un segell acreditatiu amb diferents nivells, que mostrarà públicament el grau assolit en els diferents aspectes. Cap de les dues eines serà obligatòria.

Les explotacions agrícoles i les explotacions ramaderes seguiran dues normes tècniques diferents. Aquestes normes especificaran les pràctiques de sostenibilitat, el nivell d’avaluació de la implementació de cada una de les pràctiques, un sistema per elaborar el perfil de sostenibilitat de les explotacions i també un sistema de categorització segons el nivell de sostenibilitat assolit per cada finca.

Una denominació que no agrada al sector ecològic

El nou segell arriba sense consens en el sector primari i concretament sense el vist-i-plau del sector ecològic, que el veu com una amenaça. De fet, una de les demandes del II Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica -maig 2022- va ser que la Llei de Producció Agrària Sostenible s’acordés amb el sector ecològic, remarcant que la seva posada en marxa “crearia confusió i faria perdre l’interès per a l’aliment ecològic certificat” i que, per tant, es considerava “inacceptable”.

Les conclusions del Congrés també reclamaven que la certificació ecològica pugui inclogui voluntàriament paràmetres més estrictes de caire agroecològic que la societat ja està demanant: proximitat, biodiversitat, aspectes socials, ús d’energies renovables, etc., qüestions que ara com ara no estan incloses en l’avaluació dels aliments que porten aquest segell i que sí que inclourà la PAS.

Per la seva banda, la tardor passada, Unió de Pagesos ja va expressar el seu malestar per la presentació per part del DACC de la Producció Agrària Sostenible. El sindicat agrari majoritari alertava també que la denominació podria devaluar la producció agrària ecològica i confondre encara més a les persones consumidores.

Pots llegir més informació sobre la Producció Agrària Sostenible i com s’implementarà aquí >>