El futur de la recerca en producció agroalimentària ecològica

Catalunya està preparant el seu Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 a partir d’un procés participatiu que ha culminat en el II Congrés PAE celebrat a Vic el 19 de maig. Un dels eixos imprescindibles d’aquest Pla són les mesures relacionades amb la recerca i la innovació. Al llarg de les sessions participatives s’ha debatut sobre com ha de ser aquesta recerca i quin és el paper que han de tenir-hi els diferents agents del sector.
En Xavier Sans, impulsor del Màster en agricultura ecològica de la Universitat de Barcelona i la persona amb més experiència a Catalunya en recerca en producció ecològica, ens explica quin és, al seu parer, el camí a recórrer en aquest àmbit.

Per F. Xavier Sans Serra, catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona. Director del grup de recerca d’agroecologia.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Fins ara, la majoria dels paradigmes agrícoles s’han centrat en la millora de la producció, sovint en detriment del medi ambient i la salut (per exemple, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat, l’ús excessiu de fertilitzants i de pesticides i la contaminació de l’aigua). Per això, la societat té el repte de promoure la transformació dels sistemes agrícoles i el model agroalimentari per aconseguir la sostenibilitat ambiental i la sobirania alimentària global.

En aquest sentit, les estratègies de la Unió Europea “De la granja a la taula” (que prenen en consideració els beneficis de l’economia circular), de la Biodiversitat 2030 i el pla d’acció del Pacte Verd Europeu posen l’èmfasi en arribar a tenir el 25% de la superfície agrària de la Unió Europea amb agricultura ecològica el 2030.

L’assoliment d’aquest objectiu només serà possible amb l’impuls decidit de polítiques multisectorials que facilitin el procés de transició a diferents escales, atès el caràcter transversal de la producció agroalimentària i l’alimentació ecològiques. El full de ruta del nou Pla d’Acció per a l’Agricultura Ecològica dissenyat per la Unió Europea aplega un conjunt d’accions i assenyala que cada país o regió ha de desenvolupar el seu propi pla estratègic.

EL NECESSARI IMPULS A LA RECERCA

A Catalunya, l’anàlisi de la situació de la recerca i la innovació posa de manifest la necessitat de dissenyar sistemes sostenibles de producció tecnològicament avançats. Per això és urgent disposar (…)

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/