El futur de la recerca en producció agroalimentària ecològica

Catalunya està preparant el seu Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 a partir d’un procés participatiu que ha culminat en el II Congrés PAE celebrat a Vic el 19 de maig. Un dels eixos imprescindibles d’aquest Pla són les mesures relacionades amb la recerca i la innovació. Al llarg de les sessions participatives s’ha debatut sobre com ha de ser aquesta recerca i quin és el paper que han de tenir-hi els diferents agents del sector.
En Xavier Sans, impulsor del Màster en agricultura ecològica de la Universitat de Barcelona i la persona amb més experiència a Catalunya en recerca en producció ecològica, ens explica quin és, al seu parer, el camí a recórrer en aquest àmbit.

Per F. Xavier Sans Serra, catedràtic de botànica de la Universitat de Barcelona. Director del grup de recerca d’agroecologia.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Fins ara, la majoria dels paradigmes agrícoles s’han centrat en la millora de la producció, sovint en detriment del medi ambient i la salut (per exemple, les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la degradació del sòl i la pèrdua de biodiversitat, l’ús excessiu de fertilitzants i de pesticides i la contaminació de l’aigua). Per això, la societat té el repte de promoure la transformació dels sistemes agrícoles i el model agroalimentari per aconseguir la sostenibilitat ambiental i la sobirania alimentària global.

En aquest sentit, les estratègies de la Unió Europea “De la granja a la taula” (que prenen en consideració els beneficis de l’economia circular), de la Biodiversitat 2030 i el pla d’acció del Pacte Verd Europeu posen l’èmfasi en arribar a tenir el 25% de la superfície agrària de la Unió Europea amb agricultura ecològica el 2030.

L’assoliment d’aquest objectiu només serà possible amb l’impuls decidit de polítiques multisectorials que facilitin el procés de transició a diferents escales, atès el caràcter transversal de la producció agroalimentària i l’alimentació ecològiques. El full de ruta del nou Pla d’Acció per a l’Agricultura Ecològica dissenyat per la Unió Europea aplega un conjunt d’accions i assenyala que cada país o regió ha de desenvolupar el seu propi pla estratègic.

EL NECESSARI IMPULS A LA RECERCA

A Catalunya, l’anàlisi de la situació de la recerca i la innovació posa de manifest la necessitat de dissenyar sistemes sostenibles de producció tecnològicament avançats. Per això és urgent disposar (…)

Aquest article encara no està disponible en format digital.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/numero/88
O compra’l en format paper a
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/