El control del talpó en fructicultura ecològica

L’impacte del talpó en finques de fructicultura ecològica i convencional pot ser molt important. Per mantenir les poblacions d’aquest rosegador a ratlla, l’estratègia més utilitzada és la disposició de trampes mecàniques en els caus i el seu trasllat diari per anar capturant exemplars. Ara bé, l’ús de bandes florides i també la inundació puntual s’han demostrat com a mètodes més efectius.

Text d’Alba Gros. Amb la col·laboració i les imatges de Jordi Cabrefiga (IRTA) i Salvador Salvador Allué.