Núm. 58 Hivern 2015

SUMARI:

04. Notícies

06. Opinió
Els projectes agrícoles i ramaders de cooperació internacional
Ernest Valls

08. Entrevista
Josep Pàmies: “Hem de creure en nosaltres mateixos perquè som molt potents”
Alba Gros

12. Amb el peu al tros
El teosinte s’afegeix a l’amenaça per contaminació transgènica del blat de moro
Alba Gros, amb la col·laboració de Charles-André Descombes

16. Horta
Llinyoles: línies rectes a l’hort
Teresa Soler

18. Sanitat vegetal
Experiències amb homeopatia en fruiters
Núria Cuch Argimbau

22. El bloc d’Esporus
El bon planter fa el bon hort!
Xènia Torras

25. Extensius
Els cultius proteaginosos d’hivern en producció ecològica
Pedro Cano i Manel Carbó

28. Viticultura
Allargar la vida del cep amb la poda a la italiana
Jesús Fonts

32. Iniciatives
El Viver d’Agricultors de Rufea
Joan Muntané

34. Identitats
Instal·lacions solars: aguantant el xàfec
Redacció

36. Publicacions, webs i documents en línia

38. Agenda