Núm. 56 Estiu 2014

 

SUMARI

04. Notícies

06. Opinió
La nova normativa europea en producció agrària ecològica
Emili Aguilera

07. Entrevista
Jordi Martí: “Hem de potenciar que quan algú digui que és pagès o pagesa, la gent es tregui el barret”
Redacció

10. El bloc d’Esporus
Cereals
Xènia Torras

12. Iniciatives
L’agricultura social pren l’agroecologia com a marc de referència
Redacció

13. Fertilitat del sòl
Aprenem a fer bokashi per nodrir el sòl
Redacció

17. Biojardineria
Malgrat de Mar aposta pel jardí plenament mediterrani
Carles Garcia Paterna

21. Horta
Eines manuals per desherbar
Teresa Soler

25. Sanitat vegetal
Preparem remeis homeopàtics
Sílvia Aguilar

28. Itineraris
“Somonte, pal pueblo”
Redacció

30. Amb el peu al tros
Josep Orra: formatges amb sentiment
Jaume Brustenga i Alba Gros

32. Energia
Bombar aigua i fer fred amb energia solar directa
David Berenguer i Noè Mas

34. Identitats
Pagesos llunàtics
Redacció

36. Publicacions, webs i documents en línia

38. Agenda