Núm. 52 Estiu 2013

SUMARI

04. Notícies

06. Opinió
La prohibició de comercialitzar extractes i olis vegetals essencials castiga la ramaderia europea
Col·lectiu ciutadà per a la defensa del món viu i de l’imperatiu ecològic

08. Entrevista
Peter Brown: “Teníem el somni de fer una granja comunitària”
Charles-André Descombes

11. Anàlisi
Els reptes de la PAC
Jean-Marc Boussard i Aurélie Trouvé. Traducció de Marta Moreno

14. Horta
Preparem el planter per a la tardor
Yolanda Delgado Alcántara

17. El bloc d’Esporus
Un embolic de pebrots!
Xènia Torras

20. Sanitat vegetal
Les infraestructures ecològiques d’una finca agrícola: els elements seminaturals
Àngel Igelmo Segura

24. Extensius
El moreu. Una lleguminosa força desconeguda
Pep Tuson Valls

27. Agricultura regenerativa
Disseny en línia clau (II). Zonificació de la finca
Teresa Soler

30. Amb el peu al tros
El bestiar com a eina per sembrar i per convertir un fenassar en una pastura permanent
Jaume Brustenga

34. Identitats
Agricultura social
Redacció

36. Publicacions, documents en línia i en xarxa

38. Agenda