Resifarms: les sinergies entre la conservació de la biodiversitat i l’agricultura

Per Fundació Emys.

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores. Està publicada per l’associació L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/82
O compra’l en format paper a https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/557-revista-agrocultura-num-82-hivern-2020-21.html

També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/

Les pràctiques agrícoles a les nostres finques tenen una forta influència en la conservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que se’n deriven. Quan el maneig agrícola és respectuós,
la biodiversitat es manté a un nivell elevat i la productivitat perdura en el temps.

La conservació dels espais no productius, és a dir, els hàbitats semi-naturals com els marges, els camps, els boscos, les basses o els prats és un dels aspectes de la gestió agrícola respectuosa que ha rebut poca atenció.

Sovint no es disposa dels coneixements pràctics necessaris per implementar aquestes accions de conservació adequadament

En els darrers anys, la pagesia va valorant cada cop més la importància i els beneficis que aporta conservar aquests espais per a l’agricultura i la seva productivitat, com per exemple millores substancials en la pol·linització, el control de plagues, la protecció contra ventades o aiguats i la purificació de l’aigua; però sovint no es disposa dels coneixements pràctics necessaris per implementar aquestes accions de conservació adequadament.

El projecte Resifarms

En aquest context, la Fundació Emys coordina i impulsa el projecte europeu Resifarms (Erasmus plus, finançat pel SEPIE), en col·laboració amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura i altres entitats europees. El seu objectiu és desenvolupar els coneixements i les capacitats pràctiques dels agricultors i tècnics agrícoles en la conservació dels espais no productius de les finques agrícoles, amb la finalitat d’impulsar la realització d’accions de conservació més directes i efectives.

Per aconseguir-ho, s’està apostant per dues línies d’actuació. D’una banda, una guia pràctica de caire gratuït i pràctic per desenvolupar les habilitats i apoderar els agricultors i els seus assessors i formadors (tècnics agrícoles i de conservació), que ve acompanyada de vídeos formatius, activitats online i formacions presencials.

L’altra línia d’actuació és fomentar la col·laboració entre els agricultors, els tècnics agrícoles i de conservació, com també altres parts interessades en la preservació dels espais no productius de les finques agrícoles. En aquest cas, es persegueix fer aquests espais més resilients en termes generals.

La guia pràctica

L’estructura principal d’aquesta guia pràctica, d’unes cent pàgines en total, la conformen tot un seguit d’eines (capítols pràctics), cadascun centrat en els diversos tipus d’hàbitats semi-naturals més habituals que trobem a les finques agrícoles: marges, basses i sèquies, hàbitats coberts per arbres, espais oberts i construccions humanes, bàsicament.

A més, també s’hi troben capítols complementaris que permeten entendre millor la importància i les conseqüències positives de preservar aquests espais, on es pot trobar ajuda o com es pot comunicar les accions de conservació realitzades al nostre públic. Cada capítol explica els beneficis que la conservació d’aquests hàbitats proporciona a les pràctiques agrícoles i ramaderes i ajuda a realitzar una petita avaluació inicial del seu estat de conservació.

A partir d’aquí, s’exposen les principals possibilitats de gestió d’aquests espais, els impactes perjudicials que cal evitar i com crear nous espais si es considera necessari.

Actualment, la guia pràctica ja existeix, però roman en una versió interna que està essent millorada a partir del debat amb agricultors en custòdia del territori amb les entitats. Es preveu la publicació de la primera versió durant el primer o segon trimestre de 2021.

Complementàriament a la publicació de la guia, es faran formacions presencials, gratuïtes i pràctiques a la Fundació Emys durant el primer semestre de 2021, organitzades en un format de dues sessions matinals. Estan preferentment dirigides a pagesos professionals i semi-professionals, tècnics agrícoles i de conservació i es basaran en el contingut de la guia pràctica. ✿

La revista Agrocultura es sustenta gràcies a les aportacions dels seus subscriptors i subscriptores.
Subscriu-te o compra aquest número en format digital a https://www.iquiosc.cat/agrocultura/num/82
O compra’l en format paper a
https://botiga.associaciolera.org/revista-agrocultura/557-revista-agrocultura-num-82-hivern-2020-21.html
També et pots subscriure en format paper a https://www.agrocultura.org/subscripcio/