La tracció animal moderna pren embranzida a Catalunya

L’Associació Catalana de Tracció Animal Moderna té com un dels objectius la formació en aquesta tècnica com a vehicle per impulsar aquesta tecnologia a les finques agrícoles des d’un vessant agroecològic, professional i ètic. És per això que, amb el suport de l’Escola Agrària de Manresa, l’ACTA iniciarà la seva Escola de Tracció Animal Moderna. Seguint el model de l’Escola de Pastors,
oferirà una formació teòrica i pràctica que permetrà a l’alumnat adquirir l’experiència i els coneixements necessaris per a introduir la força dels animals a les seves finques.

Per Cristina Espejo Imatges cedides per l’Associació Catalana de Tracció Animal Moderna

L’Escola s’estrenarà el curs 2023 amb tan sols 12 places, per tal de poder donar una formació personalitzada i molt guiada. Des d’un principi han tingut clar que la part pràctica ha de tenir un pes central a l’Escola, per això al llarg de la formació ocuparan dos terços de les hores i, a part, es realitzaran 24 hores de pràctiques de maneig i 96 hores de pràctiques a finques.

La tracció animal moderna

Actualment, la tracció animal s’utilitza en quatre branques del sector agrícola: a l’hort, a la vinya, als boscos (forestal) i en el transport. Aquests quatre sectors són els que es treballaran com a específics a la formació. A més, un mòdul bàsic d’introducció donarà les bases i farà xarxa entre l’alumnat.

Tota la informació sobre la nova escola i la fira a acta.cat

Lluny de ser una activitat folklòrica, no s’ha deixat mai d’innovar en tracció animal per tal d’adaptar-la als requisits actuals de les activitats agrícoles i forestals. Organismes internacionals com la FAO la reconeixen com a una energia renovable rellevant per al món modern, que contribueix a una gestió duradora de les terres de conreu i els boscos.
La primera edició de l’Escola de Tracció Animal Moderna es realitzarà de gener a maig del 2023.

El mòdul bàsic es durà a terme a Moià, a la seu del Consell Comarcal, i les pràctiques de maneig a diverses finques localitzades a la Segarra, el Maresme i el Moianès.

El I Concurs de Llaurada de Tracció Animal

Saber portar un cavall o una mula, saber fer-lo llaurar o desbrossar des de la cura i el respecte cap a l’animal i la terra és tot una artesania. No són coneixements bàsics, sinó tota una destresa adquirida gràcies al temps passat entre animal i portador.

Demostrar aquestes habilitats serà l’objecte del I Concurs Català de Llaurada de Tracció Animal
Moderna a Begues el diumenge 23 d’octubre, a les feixes del Clot de Cal Viudo.

L’ACTA organitza aquest esdeveniment com a manera de festejar el 5è aniversari des de la seva fundació. Els organitzadors hi han posat tot l’esforç perquè sigui una trobada de professionals de
la tracció animal moderna i d’aquells que volen saber-ne més. Un espai per aprendre i per fer lluïment d’aquesta tècnica i maneig. Hi haurà una demostració de doma, una exposició d’eines i estris i una fira de productes artesans i de proximitat.

Els criteris que es tindran en compte en el Concurs de Llaurada seran el resultat qualitatiu i l’estil de la llaurada, i l’estat i la cura de l’animal amb què es participi