Els formiguers: sistema històric de fertilització del sòl

J.R. Olarieta, R. Padró, G. Massip, R. Rodríguez-Ochoa Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida Un dels sistemes tradicionals més utilitzats a Catalunya per aconseguir desinfectar i alhora fertilitzar la terra, de forma totalment natural, és ara en plé ús a l’Amazonia i l’Himalaia. Encara que...

Seguir llegint

Produir aliments malgrat l’aridesa de la terra

Antonio C.Perdomo Molina L’absència d’aigua i les condicions adverses són uns dels grans reptes el pagès ha hagut d’afrontrar al llarg de la història. L’observació del medi natural li ha permès desenvolupar diferents sistemes per treure profit d’unes terres, en principi ermes. A les Illes Canàries van desenvolupar un parell...

Seguir llegint