El teu nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

Adreça (obligatori)

Població (obligatori)

Codi postal (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Email (obligatori)

NIF (obligatori)

Professió (obligatori)

Quota de subscripció
 17€ quatre números/any 32€ vuit números/2 anys

Núm. de compte (obligatori)
IBAN:

Les teves dades entraran a formar part de la base de dades de L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, l'entitat editora d'Agro-cultura. S'utilitzaran per enviament de la revista, altra informació relacionada amb l'associació i per a la gestió de les quotes. Qui les subscriu té dret a la seva rectificació o anul·lació.